Nuon en de samenleving

Onze producten, diensten en bedrijfsvoering zijn van directe invloed op het welzijn van mens en milieu. Ons doel is om actief een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Wij willen niet alleen een verschil maken in de energiesector, maar daarin ook een stap verder gaan. Onze ambitie is om op een eerlijke en verantwoordelijke manier te ondernemen. Dat vragen we ook van de leveranciers, zakenpartners en (nieuwe) relaties waarmee wij samenwerken. Om die reden hanteren en handhaven we strenge normen voor ons eigen gedrag en voor dat van onze leveranciers.

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Duurzaam en verantwoord ondernemen betekent voor ons:

 • De dialoog aangaan
  We delen kennis en ervaringen met relevante stakeholders: klanten, NGO's, de politiek, leveranciers, journalisten en gemeenten. We gaan in gesprek om inzicht te krijgen in wat er speelt, om gezamenlijk oplossingen te vinden en om het nodige draagvlak te creëren.
 • Samenwerken
  We tonen onze maatschappelijke betrokkenheid door samenwerkingen aan te gaan met relevante maatschappelijke organisaties. De Nuon Foundation, Step2Work en het City Partnership met de Gemeente Amsterdam zijn hier voorbeelden van.
 • Naleven van gedragsnormen
  We hanteren en handhaven strenge normen als het gaat om ons eigen gedrag en dat van onze leveranciers. Onze verantwoordelijkheid omvat de gehele keten.
 • Maatschappelijk verantwoord handelen
  Onze bedrijfsactiviteiten mogen geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, omwonenden of alle anderen die met ons te maken hebben. We blijven om die reden investeren in onze technologie en de veiligheidsfuncties.

Bijdragen aan onze samenleving

We vinden het belangrijk dat medewerkers hun betrokkenheid bij de maatschappij vergroten. We zijn betrokken bij verschillende initiatieven:

 • Step2Work 
  Nuon heeft een werkgelegenheidsprogramma ontwikkeld: Step2Work. In dit programma krijgen jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt of personen met een arbeidsbeperking een werkervaringsplaats bij Nuon aangeboden.

 

Step2Work wil ook asielzoekers die als vluchteling worden erkend nieuwe kansen bieden. De Iraanse Maryam Salmanpoor heeft die kans met beide handen aangegrepen. (Foto: Martijn Baatje)

Maryam Salmanpoor: van vluchteling naar Nuon-collega

 

 • Nuon Foundation
  Nuon wil - via vrijwilligerswerk - een bijdrage leveren aan de maatschappij waarin wij opereren. Nuon heeft hiervoor de Stichting Nuon Foundation opgericht.
 • Stichting Giving Back
  In samenwerking met sponsors uit het bedrijfsleven biedt Stichting Giving Back studenten een individuele mentor én een zeer uitgebreid educatief, sociaal en cultureel programma.
 • Opportunity in Bedrijf
  Via Opportunity in Bedrijf bieden we de mogelijkheid om voor een periode van een jaar mentor of mentee te worden. Hierbij worden vrouwelijke medewerkers gekoppeld aan een mentor of mentee van een van de andere deelnemende organisaties.
 • JINC
  JINC helpt jongeren uit achterstandswijken op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt, door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap.