Bedreigde vogelsoort

Slechtvalken staan in Nederland op de zogeheten ‘rode lijst’ van bedreigde dier- en vogelsoorten. De Nederlandse populatie werd in 2006 geschat op circa 32 broedparen. Ongeveer 25 jaar terug was er nog maar 1 broedpaar in Nederland. Mede dankzij nestkasten die zijn opgehangen in of aan hoge industriële gebouwen, zoals de Hemwegcentrale van Nuon, groeit de populatie nu langzaam. Tot op heden hebben op de Hemwegcentrale al bijna vijfentwintig slechtvalkjes het levenslicht gezien.

Feiten slechtvalk

  • Status: Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel
  • De slechtvalk is familie van de Valken (Falconidae). Overige namen: Falco peregrinus (in het Engels: Peregrine Falcon)
  • Voedsel- en broedbiotoop:  Open gebieden zoals kust en duinen, graslanden en heide, stedelijke gebieden waarin hoge punten aanwezig zijn. Van steile kliffen en bergen tot industriegebieden met hoge schoorstenen en hoogspanningsmasten
  • Slechtvalken jagen vooral in open gebieden, maar ook boven de stad
  • Voedsel: vogels die zij in hun vlucht vangen, maar ook wel muizen en ratten
  • Broedperiode: van maart tot eind april
  • Broedsel: 1 legsel per jaar; aantal eieren per legsel: 3 tot 4
  • Overwinteren: slechtvalken overwinteren in midden- en Zuid-Europa

Zo vroeg dit jaar: op 18 maart al drie rood-bruine eitjes gespot!

Een foto die is geplaatst door Nuon Slechtvalk (@nuonslechtvalk) op