Energiedialoog

Tijdens de Energiedialoog van het Ministerie van Economische Zaken riep ook Nuon op om mee te denken over de energietransitie: via social media, tijdens bijeenkomsten met bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties, en in een groot onderzoek. De resultaten zijn verzameld in een rapport: ‘Nuon in gesprek, de Energiedialoog’.

Van 7 april tot 1 juli organiseerde het ministerie van Economische Zaken de Energiedialoog. Minister Henk Kamp en boegbeeld van de Energiedialoog André Kuipers, nodigden in deze periode alle mensen uit om mee te denken over en ideeën aan te dragen voor de energievoorziening van de toekomst.

De afgelopen maanden is iedereen in Nederland uitgenodigd om mee te denken over de energievoorziening van de toekomst. Energie heeft invloed op ons dagelijks leven: de manier waarop we onze huizen verwarmen, hoe we ons landschap inrichten en bijvoorbeeld ons vervoer. De dialoog die we met onze klanten en onze omgeving hierover voeren is dan ook van groot belang. Het delen van inzichten en het creëren van wederzijds begrip versnelt de overgang naar een duurzamer energievoorziening.

Het rapport ‘Nuon in gesprek: de Energiedialoog’

Meer informatie over de Energiedialoog is ook te vinden op mijnenergie2050.nl