Nuon in de samenleving

Nuon is als onderdeel van het internationale energieconcern Vattenfall, met twee miljoen klanten en uiteenlopende producten en diensten, een grote en invloedrijke speler op de energiemarkt in Nederland en Europa. We vervullen hiermee een grote maatschappelijke rol.

Nuon wil het verschil maken in de energiesector en op een eerlijke en verantwoorde manier ondernemen. Wij willen een duurzame bijdrage leveren aan de omgeving waar we actief zijn en het welzijn van mens en milieu. Dit betekent dat we:

De dialoog aangaan en samenwerken

We zijn nauw verbonden met de samenleving en delen kennis en ervaringen met onze stakeholders, waaronder onze klanten, ngo's, politici, leveranciers, beleidsmakers en gemeentebestuurders. We zijn continu in gesprek met belanghebbenden om inzicht te krijgen in wat er speelt en de belangen van onze stakeholder, draagvlak te creëren en gezamenlijk de beste oplossingen te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen.

Gedragsnormen naleven

We hanteren en handhaven strenge normen als het gaat om ons eigen gedrag en dat van onze leveranciers. Ethisch verantwoord gedrag betekent dat we iedereen met respect behandelen en dat we de wet- en regelgeving naleven. Het betekent ook dat we duidelijk en eerlijk communiceren, een duurzame samenleving bevorderen en bij alles integer handelen.

Veilig handelen

We blijven investeren in onze technologie en de veiligheidsfuncties. Onze bedrijfsactiviteiten mogen geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, omwonenden of alle anderen die met ons te maken hebben.

 

Nuon in gesprek met Nederland. Ga naar:  De Energiedialoog (2016).
Laatste update: 26-09-2018 18:33