Nuon in de samenleving

Nuon is als onderdeel van het internationale energieconcern Vattenfall, met twee miljoen klanten en uiteenlopende producten en diensten, een grote en invloedrijke speler op de energiemarkt in Nederland en Europa. We vervullen hiermee een grote maatschappelijke rol met daarbij horende verantwoordelijkheid.

Duurzaam en verantwoord ondernemen

Nuon wil het verschil maken in de energiesector en op een eerlijke en verantwoorde manier ondernemen. Ons doel is klanten helpen om binnen één generatie klimaatslimmer en zonder fossiele brandstoffen te leven. Wij willen een duurzame bijdrage leveren aan de omgeving waar we actief zijn en het welzijn van mens en milieu. Dit betekent dat we:

 • De dialoog aangaan en samenwerken
  We zijn nauw verbonden met de samenleving en delen kennis en ervaringen met onze stakeholders, waaronder onze klanten, ngo's, politici, leveranciers, beleidsmakers en gemeentebestuurders. We zijn continu in gesprek met belanghebbenden om inzicht te krijgen in wat er speelt en de belangen van onze stakeholder, draagvlak te creëren en  gezamenlijk de beste oplossingen te vinden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen.
 • Gedragsnormen naleven
  We hanteren en handhaven strenge normen als het gaat om ons eigen gedrag en dat van onze leveranciers. Ethisch verantwoord gedrag betekent dat we iedereen met respect behandelen en dat we de wet- en regelgeving naleven. Het betekent ook dat we duidelijk en eerlijk communiceren, een duurzame samenleving bevorderen en bij alles integer handelen.
 • Veilig handelen
  Onze bedrijfsactiviteiten mogen geen gevaar opleveren voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, omwonenden of alle anderen die met ons te maken hebben. We blijven om die reden investeren in onze technologie en de veiligheidsfuncties.

 

Nuon in gesprek:de Energiedialoog.

Onze medewerkers maken het verschil

Betrokken medewerkers, managers met lef, een prestatiecultuur en een gezonde en veilige werkplek zijn van groot belang voor het succes van onze organisatie. We geloven in diversiteit, inclusie en gelijke kansen. Door deze waarden actief te omarmen bieden we onze medewerkers de mogelijkheid zichzelf, en daarmee onze organisatie, te ontwikkelen. Om die reden hebben we ook een Diversity & Inclusion Officer binnen onze organisatie aangesteld.

Bij Nuon is het de gewoonste zaak dat je jezelf kunt zijn

Voor Nuon is het de gewoonste zaak van de wereld dat je jezelf kunt zijn. Deelname aan de EuroPride 2016 met een stand op Roze Zaterdag, onze ‘Roze Stroom’-campagne en een boot in de Canal Parade was dan ook een logische stap: hiermee lieten wij zien dat we onderdeel zijn van de maatschappij en dat Nuon tegen elke vorm van discriminatie is.

Stichting Nuon Foundation en Social Projects

Sinds 2009 coördineert en ondersteunt de stichting Nuon Foundation  onze vrijwilligersactiviteiten: medewerkers dragen belangeloos hun steentje bij aan diverse goede doelen-projecten. Verder werken we samen met maatschappelijke organisaties en via onze Social Projects creëren we succesvol kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

 • In Nuons werkgelegenheidsprogramma Step2Work krijgen jongeren zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt of personen met een arbeidsbeperking een werkervaringsplaats bij Nuon aangeboden. Step2Work biedt ook asielzoekers die als vluchteling worden erkend nieuwe kansen: de Iraanse Maryam Salmanpoor heeft die kans met succes aangegrepen.

 

Alt Text Caption=Step2Work wil ook asielzoekers die als vluchteling worden erkend nieuwe kansen bieden. De Iraanse Maryam Salmanpoor heeft die kans met beide handen aangegrepen. (Foto: Martijn Baatje)

Step2Work wil ook asielzoekers die als vluchteling worden erkend nieuwe kansen bieden. De Iraanse Maryam Salmanpoor heeft die kans met beide handen aangegrepen. (Foto: Martijn Baatje)
 • In samenwerking met sponsors uit het bedrijfsleven biedt Stichting Giving Back studenten een individuele mentor en een uitgebreid educatief, sociaal en cultureel programma.
 • Opportunity in Bedrijf koppelt vrouwelijke medewerkers aan een mentor of mentee van een van de andere deelnemende organisaties.
 • JINC helpt jongeren uit achterstandswijken op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt, door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap.
 • Met I-MPower levert Nuon in samenwerking met Philips, Randstad, Manpower, Alliander en de gemeente Amsterdam een bijdrage aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de regio Amsterdam.