De slechtvalken van de Hemwegcentrale

Slechtvalk 2018

In de nestkast van de Nuon Hemweg-centrale nestelen zich jaarlijks slechtvalken om te broeden. Vanaf de start van het broedseizoen zijn de valken in realtime te volgen via de webcam. Half maart zijn er weer twee eieren gelegd. In 2017 was dit ook het geval: toen heeft een van van de jongen  het echter maar overleefd. Dit kuiken is geringd op 17 mei 2017 en heeft van de klanten van Nuon de naam Blue-Jewel gekregen.

Feiten slechtvalk

  • Status: Jaarvogel. Uiterst schaarse broedvogel
  • De slechtvalk is familie van de Valken (Falconidae). Overige namen: Falco peregrinus (in het Engels: Peregrine Falcon)
  • Voedsel- en broedbiotoop:  Open gebieden zoals kust en duinen, graslanden en heide, stedelijke gebieden waarin hoge punten aanwezig zijn. Van steile kliffen en bergen tot industriegebieden met hoge schoorstenen en hoogspanningsmasten
  • Slechtvalken jagen vooral in open gebieden, maar ook boven de stad
  • Voedsel: vogels die zij in hun vlucht vangen, maar ook wel muizen en ratten
  • Broedperiode: van maart tot eind april
  • Broedsel: 1 legsel per jaar; aantal eieren per legsel: 3 tot 4
  • Overwinteren: slechtvalken overwinteren in midden- en Zuid-Europa

 

Bedreigde vogelsoort

Slechtvalken staan in Nederland op de zogeheten ‘rode lijst’ van bedreigde dier- en vogelsoorten. Ongeveer 25 jaar terug was er nog maar 1 broedpaar in Nederland.

Mede dankzij nestkasten die zijn opgehangen in of aan hoge industriële gebouwen, zoals de Hemwegcentrale van Nuon, groeit de populatie nu langzaam. Tot op heden hebben op de Hemwegcentrale al eenendertig slechtvalkjes het levenslicht gezien. 

Afgelopen week zijn er weer drie slechtvalkjes geboren. De kuikens zijn te volgen via onze livestreams.

 Bekijk de live streams

Slechtvalk 2018 2