Samen schulden voorkomen

Samen schulden voorkomen

Ondanks het economische herstel vormen schulden in Nederland nog steeds een probleem. Steeds meer huishoudens in Nederland hebben moeite met het betalen van de vaste lasten, waaronder de energierekening. We willen voorkomen dat betalingsachterstanden uitgroeien tot problematische schulden. Samenwerking is hierbij cruciaal.

Schulden zijn niet alleen een probleem voor degen die de schulden heeft, maar ook voor de schuldeisers en de maatschappij. De consequenties en de kosten zijn voor alle betrokken partijen groot. Energieleveranciers, zorgverzekeraars en woningcorporaties vormen in de huidige economie samen ‘de top drie van schuldeisers’. Met een marktaandeel van 25% en circa 2 miljoen klanten in Nederland worden ook wij met dit maatschappelijke probleem geconfronteerd.

Tijdig signaleren van betalingsproblemen

Voorkomen is beter dan genezen. Voor alle partijen. Het tijdig signaleren van betalingsproblemen maakt het mogelijk om vroeg in te grijpen en zo het oplopen van zowel schulden als kosten te voorkomen.

Maatregelen om betalingsproblemen te voorkomen

Via verschillende manieren zetten we ons in om problematische schulden bij onze klanten tijdig te voorkomen.

Ons betaalproces

Ons betaalproces is gericht op het voorkomen van betalingsachterstanden en extra incassokosten. Uitgangspunt zijn de tien regels over hoe om te gaan met klanten met schulden uit het Ethisch Manifest. Wij bieden onze klanten de volgende mogelijkheden:

Samenwerking met gemeenten op het gebied van vroegsignalering

Door samen te werken met gemeenten, wooncorporaties en zorgverzekeraars kunnen huishoudens met betalingsproblemen in een vroeg stadium geholpen worden. Hierbij hebben de leveranciers een signaleringsfunctie richting gemeenten. We werken samen met de gemeenten Amsterdam, Nijmegen, Arnhem, Zwolle en Rotterdam. De samenwerking gebeurt binnen de privacy wet- en regelgeving. Om de samenwerking tussen partijen te bevorderen en het voorkomen van problematische schulden te ondersteunen, heeft Nuon een Blauwdruk Convenant Vroegsignalering Schulden ontworpen voor gemeenten en schuldeisers. Bekijk hier de Blauwdruk Convenant Vroegsignalering Schulden.

Samenwerken met andere organisaties en instellingen

Wij geloven dat een gezamenlijke aanpak van groot belang is om problematische schulden te voorkomen. Alleen dan kunnen we op dit gebied iets betekenen voor onze klanten en de maatschappij. We participeren daarom in verschillende (pilot-)projecten en samenwerkingsverbanden. Zoals:

  • Het Bedrijvennetwerk 'schuldeiserscoalitie'.
  • De pilot met MADI in Amsterdam Zuid-Oost ter bevordering van contact met warmte-klanten die financiële problemen ondervinden.
  • Organisatie en deelname aan openbare debatten en congressen in samenwerking met bijvoorbeeld Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, die jaarlijks een congres over armoede en schulden organiseert voor professionals vanuit overheid, zakelijke dienstverlening, hulpverlening en onderwijs. Bekijk hier de presentatie van Nuon over het voorkomen van schulden (najaar 2017).
  • Samenwerking met Humanitas bij de organisatie van laagdrempelige bijeenkomsten – Financieel café - waarbij mensen financieel advies en ondersteuning kunnen krijgen.

Nuon Verlicht - energie voor consumenten die onder gerechtelijk bewind vallen

Nuon Verlicht is een dienst voor bewindvoerders: consumenten die onder gerechtelijk bewind vallen kunnen zonder waarborgsom en tegen een scherp tarief elektriciteit en gas afnemen.

Meer informatie

Zie ook persberichten:

Laatste update: 26-09-2018 18:33