Corporate Governance

Nuon Energy is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap. Nuon heeft een Raad van Bestuur die de leidinggevende functies vervult en een Raad van Commissarissen die advies geeft aan en toezicht houdt op de leden van de Raad van Bestuur.

Nuon Energy volgt de gemitigeerde structuurregeling waarop de artikelen 158 tot en met 164 - met uitzondering van artikel 162 - uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Om die reden heeft Nuon Energy een two-tier bestuursstructuur.

Aandelen

Op 1 juli 2015 heeft Vattenfall AB 100% van het aandelenkapitaal in Nuon Energy verkregen.  

Statuten N.V. Nuon Energy

De statuten van N.V. Nuon Energy zijn overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2015.

 

 

Laatste update: 26-09-2018 18:24