NEPAF

Nuon Energy Public Assurance Foundation 

De (voormalig) aandeelhouders van Nuon Energy zien erop toe voor een periode van minimaal acht jaar, ingaande op 1 juli 2009, dat specifieke publieke belangen zijn gegarandeerd. Dit toezicht is in handen van de Nuon Energy Public Assurance Foundation (NEPAF).

Dit is afgesproken door N.V Nuon Energy en Vattenfall. Specifieke publieke belangen zijn in dit geval bijvoorbeeld de voortzetting van de lange termijn strategie met betrekking tot duurzame opwekking, het merkenbeleid en behoud van het hoofdkantoor in Amsterdam.

Leden

De stichting bestaat uit drie leden. Eén lid wordt voorgedragen door de voormalige Nuon-aandeelhouders en een tweede door Vattenfall. Een derde lid, tevens voorzitter, wordt gekozen door de andere twee leden.

Bindend advies

Een voorgenomen besluit, handeling of nalaten van Nuon dat mogelijkerwijs in strijd is met de Nuon Public Assurances kan onder andere door de aandeelhouders worden voorgelegd. De stichting kan vervolgens een bindend advies geven om:

  • het besluit of de handeling uit te voeren;
  • het besluit of de handeling terug te draaien of er geen verdere uitvoering aan te geven en eventuele niet-nakoming te corrigeren.