Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt de juridische entiteit N.V. Nuon Energy. Belangrijkste verantwoordelijkheden zijn onder meer de realisatie van de doelstellingen van Nuon Energy, de strategie en het beleid inclusief de daaruit voortvloeiende resultaatontwikkeling.

De Raad van Bestuur is eveneens verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de financiering van de onderneming. Daarnaast is de Raad van Bestuur samen met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de naleving van de corporate governance-structuur van Nuon Energy.

Collectieve verantwoordelijkheid

De Raad van Bestuur is collectief verantwoordelijk voor het bestuur van Nuon Energy. Binnen deze collectieve verantwoordelijkheid heeft elk lid van de Raad van Bestuur op basis van een interne taakverdeling zijn specifieke taken en aandachtsgebieden. In de uitoefening van zijn functie wordt de Raad van Bestuur geleid door het belang van de onderneming, hierbij de belangen van alle stakeholders in acht nemend.

Leden Raad van Bestuur

Peter Smink (1965)

is sinds 27 november 2013 Chief Executive en Financial Officer van Nuon. Hij is verantwoordelijk voor zowel de algemene als financiële leiding van Nuon. 

Carrière

Peter Smink is sinds 1 januari 2010 lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van Nuon. In 2001 trad hij in dienst bij N.V. Nuon en bekleedde hij verschillende managementposities, voornamelijk financieel gerelateerd. Voordat Peter Smink werkzaam was voor Nuon vervulde hij verschillende managementfuncties bij KPN en PricewaterhouseCoopers (PwC).

Peter Smink is lid van de Raad van Commissarissen van Foundation Rural Energy Services (FRES) en van Yellow & Blue Clean Energy Investments B.V. Hij is lid van het bestuur Vereniging Energie-Nederland.

Peter Smink heeft de Nederlandse nationaliteit.


Martijn Hagens (1971)

is sinds 1 januari 2014 Chief Operational Officer van Nuon. Hij is verantwoordelijk voor de operationele en commerciële activiteiten van Nuon en meer specifiek voor de Nederlandse activiteiten van Sales, Heat, Production en Renewables. Daarnaast is hij sinds 1 april 2015 verantwoordelijk voor de Business Area Customer & Solutions van Vattenfall AB.

Carrière

In 2003 trad Martijn Hagens in dienst bij N.V. Nuon en bekleedde verschillende management posities waaronder die van Head of Nuon Customer Care Center, Head of Nuon IT en Program Director voor de splitsing van het productie/leveringsbedrijf en het netwerkbedrijf. Van 2010 tot eind 2013 was hij Head of Customer Service van Vattenfall. In 2014 was hij verantwoordelijk voor de Business Unit Heat van de Business Region Continental/UK van Vattenfall AB. Voordat Martijn Hagens werkzaam was voor Nuon vervulde hij een managementpositie bij Accenture. 

Martijn Hagens heeft de Nederlandse nationaliteit.

Reglement Raad van Bestuur

In het reglement van de Raad van Bestuur zijn de volgende zaken vastgelegd:

  • De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur.
  • De verhouding van de Raad van Bestuur tot de Raad van Commissarissen.
  • De relatie van de Raad van Bestuur met de externe accountant.
  • De relatie van de Raad van Bestuur met de aandeelhouder(s).
  • De besluitvormingsprocedures binnen de Raad van Bestuur.
  • Het maximale aantal nevenfuncties.
  • De manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan.

 

Het Reglement van de Raad van Bestuur is in 2017 voor het laatst herzien.