Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Nuon Energy. In de Raad van Commissarissen hebben zitting: Magnus Hall (SE), Anne Gynnerstedt (SE) en Jan Haars (NL).

Leden Raad van Commissarissen

Magnus Hall

Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen

Lees meer over Magnus Hall

Anne Gynnerstedt

Lid van de Raad van Commissarissen

Lees meer over Anne Gynnerstedt

Jan Haars

Lid van de Raad van Commissarissen

Lees meer over Jan Haars

Profielschets 

In de profielschets van de Raad van Commissarissen staat de gewenste samenstelling van de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard en de activiteiten van de onderneming, alsmede met de voor Nuon gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

Elke commissaris moet de hoofdlijnen van het totale beleid kunnen beoordelen. Daarnaast staat in de profielschets voor elke commissaris een meer specifieke rol beschreven. Alle commissarissen moeten samen waarborgen dat binnen de Raad van Commissarissen alle kennis aanwezig is, die nodig is voor een correct toezicht op het totale ondernemingsbeleid.

Leden van de Raad van Commissarissen worden op voorstel van de Raad van Commissarissen (her-)benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij de (her-)benoeming van een commissaris vindt altijd toetsing aan de profielschets plaats.

Iedere wijziging in de Profielschets Raad van Commissarissen wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Centrale Ondernemingsraad besproken.

Laatste update: 26-09-2018 18:24