Jan Haars
Lid van de Raad van Commissarissen

Ir. J.G. Haars (1951) is per 16 november 2015 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Naam: Jan Haars

Zijn huidige zittingsperiode eindigt in 2019. De heer Haars is afgestudeerd aan de Universiteit van Twente in toegepaste wiskunde. Ook heeft hij verschillende INSEAD management trainingsprogramma's doorlopen alsmede senior executive programma's aan Stanford, California.

De heer Haars heeft financiële posities vervuld bij onder meer Royal Boskalis Westminster (Finance director), Rabobank Nederland (Financial Markets division) en Unilever (Group Treasurer). Hij is voormalig Chief Financial Officer en lid van de Raad van Bestuur van TNT (2002 – 2006). In de periode 2006 – 2010 bekleedde de heer Haars deze posities bij Corio.

Overige toezichthoudende en adviserende posities van de heer Haars zijn onder meer: voorzitter van de Raad van Commissarissen Kwast Wijnkopers en Rabobank Amsterdam, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Committee bij AVG Technologies en Delta Lloyd N.V. en lid van de Raad van Commissarissen van WorldWise Marine Holding.

De heer Haars heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij woont in Amsterdam met zijn echtgenote en heeft drie dochters.

Laatste update: 26-09-2018 18:24