Magnus Hall
Voorzitter en lid van de Raad van Commissarissen

De heer Hall (1959) is per 1 oktober 2014 benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor de periode tot 1 juli 2015. Op 7 september 2015 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer Hall wederom benoemd als lid van de Raad van Commissarissen.

Naam: Magnus Hall

Zijn zittingsperiode eindigt in 2019. De heer Hall heeft een Fulbright scholarship aan de Georgetown University gevolgd en zijn Msc in Industrial Engineering and Management aan de Linköping Institute of Technology behaald. Hier vervult hij momenteel de positie van Deputy Chairman.

Sinds oktober 2014 is de heer Hall President en CEO van Vattenfall AB. In de periode 1985 tot 2014 vervulde de heer Hall diverse posities binnen Holmen. Hij is de voormalig President en CEO van Holmen Group (2004-2014), van 2001-2004 was hij de CEO van Holmen Paper, Marketing Director (1997-2001) and Sales Director (1995-1997).

De heer Hall heeft de Zweedse nationaliteit.

Laatste update: 26-09-2018 18:24