Organisatie

N.V. Nuon Energy maakt sinds 1 juli 2009 onderdeel uit van het internationale energieconcern Vattenfall. De activiteiten van Vattenfall in Nederland worden uitgevoerd door N.V. Nuon Energy en haar dochterondernemingen. Op de Nederlandse markt opereren we onder de naam Nuon. 

Wij zijn een energieonderneming, die circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas.

Bij Nuon werken ongeveer 4.400 medewerkers (FTE’s). Nuon heeft verschillende locaties in Nederland. Het hoofdkantoor van Nuon staat in Amsterdam.

Bedrijfsvoering

Uitgangspunt van onze bedrijfsvoering is het vinden van de balans tussen:

  • betrouwbaarheid van levering
  • betaalbaarheid van energie
  • een zo duurzaam mogelijke energieproductie

Duurzaamheid

Als onderdeel van Vattenfall, willen we in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Met onze activiteiten in Nederland dragen we bij aan de verduurzaming van Vattenfall. Dit doen we door af te stappen van fossiele bronnen en over te stappen op CO2-vrije energiebronnen waar mogelijk. Daarnaast maken we slim gebruik van restwarmte en innoveren we met verschillende opslagmogelijkheden voor wind- en zonne-energie.

Vattenfall/Nuon heeft in 2017 de classificatie Goud gekregen voor haar duurzaamheidsprestaties (lees hier het persbericht). EcoVadis, een onafhankelijk bureau dat duurzaamheidsbeoordelingen en scorecards uitvoert, heeft daarvoor de analyse gedaan en het bijbehorende certificaat uitgereikt.

Organisatie

N.V Nuon Energy is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap. Nuon heeft een two-tier bestuursstructuur met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

Vattenfall

Sinds 1 juli 2009 maakt N.V Nuon Energy onderdeel uit van het internationale energieconcern Vattenfall, een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. Vattenfall is in handen van de Zweedse staat.

Ga naar de website van Vattenfall voor meer informatie over energieconcern Vattenfall.