Organisatie

N.V. Nuon Energy maakt sinds 1 juli 2009 onderdeel uit van het internationale energieconcern Vattenfall. De activiteiten van Vattenfall in Nederland worden uitgevoerd door N.V. Nuon Energy en haar dochterondernemingen. Op de Nederlandse markt opereren we onder de naam Nuon. 

Wij zijn een energieonderneming, die circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas. Onze klanten bieden we verschillende energie-gerelateerde producten en diensten. Met een netto-omzet van 2.8 miljard euro in 2015, behoren we tot de top drie van de Nederlandse energiebedrijven.

Bij Nuon werken ongeveer 4.400 medewerkers (FTE’s). Nuon heeft verschillende locaties in Nederland. Het hoofdkantoor van Nuon staat in Amsterdam.

Bedrijfsvoering

Uitgangspunt van onze bedrijfsvoering is het vinden van de balans tussen:

  • betrouwbaarheid van levering
  • betaalbaarheid van energie
  • een zo duurzaam mogelijke energieproductie

Voor een stabiele en betrouwbare levering van energie maken we gebruik van zowel duurzame energiebronnen als fossiele brandstoffen. In de toekomst willen we het aandeel duurzame productie vergroten. Daarom investeren we in duurzame energiebronnen, zoals wind. Onze energiecentrales, die fossiele brandstoffen gebruiken, zijn efficiënte centrales. Zij bieden ons de flexibiliteit en back-up, die nodig is bij de overgang naar een meer duurzame energiehuishouding in Nederland. Nodig voor die momenten dat er geen wind- of zonne-energie kan worden opgewekt.

Organisatie

N.V Nuon Energy is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap. Nuon heeft een two-tier bestuursstructuur met een Raad van Bestuur en een Raad van Commissarissen.

Vattenfall

Sinds 1 juli 2009 maakt N.V Nuon Energy onderdeel uit van het internationale energieconcern Vattenfall, een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. Vattenfall is in handen van de Zweedse staat.

Ga naar de website van Vattenfall voor meer informatie over energieconcern Vattenfall.