Publicaties

Informatie over de ontwikkeling en prestaties van N.V. Nuon Energy vindt u in onze jaarverslagen en diverse andere publicaties.

Jaarverslag 2015

Nuon draagt bij aan het verduurzamen van de energievoorziening. Zo werken wij aan een betrouwbare, betaalbare en zo duurzaam mogelijke energielevering. Nu heeft elke productie van energie invloed op de omgeving en het milieu. In het jaarverslag 2015 wordt gerapporteerd over onze transitie naar een zo duurzaam mogelijke energieproductie.

Naast de financiële resultaten, laat Nuon ook zien wat is bereikt en hoe wij presteren als het gaat om bijvoorbeeld gezondheid en veiligheid. De jaarrekening 2015 zal aan de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd.

Eerdere jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van eerdere jaarverslagen.

Duurzaamheidsverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van duurzaamheidsverslagen.

Vattenfall

Nuon is onderdeel van Vattenfall. Klik hier voor publicaties van Vattenfall (Engels).