Sponsoring

Nuon richt zich op diverse maatschappelijke sponsorships.

Energie is de mogelijkheid om iets te veranderen. In ons sponsorbeleid richten wij ons op duurzame en maatschappelijke initiatieven, waar wij als energieleverancier een bijdrage aan kunnen leveren.

Nuon Solar Team

Met het sponsoren van het Nuon Solar Team investeren we op een andere manier in onze maatschappij: in jong talent en duurzame technologie. Sinds 2001 is Nuon trotse hoofdsponsor van het Nuon Solar Team. In het najaar van 2015 heeft het team met zonnewagen Nuna 8 voor de 6e keer de World Solar Challenge in Australië gewonnen.

Lees meer over het Nuon Solar Team.

Nuon Club Competitie

Amateursportclubs hebben een belangrijke rol in de samenleving. Veel amateursportverenigingen hebben het moeilijk omdat hun inkomsten sterk zijn gedaald. Wij sponsoren deze verenigingen door hen te ondersteunen op het gebied van energiebesparing en verduurzaming. 

Dit doen we via de Nuon Club Competitie.

Sponsoraanvragen

Op dit moment nemen wij geen nieuwe sponsorverzoeken in behandeling. 

Meer informatie