Stakeholders

De veranderende energiemarkt zorgt voor nieuwe uitdagingen. Een open dialoog met onze partners en stakeholders helpt ons om op de hoogte te blijven van de laatste trends en ontwikkelingen. Zo kunnen we de juiste afwegingen maken.

Nuon levert de energie voor vandaag. Maar ook morgen en overmorgen willen wij betrouwbaar, betaalbaar én duurzaam aan de energievraag beantwoorden. Samen met andere energiebedrijven en de overheid staan wij voor grote uitdagingen. Wij vinden het belangrijk om de verschillende belangen uit onze omgeving te begrijpen, af te wegen en mee te nemen. Dit doen we door goed te luisteren, betrokken te blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen en de dialoog aan te gaan met onze stakeholders. 

Energiemarkt onder druk

De elektriciteitssector staat onder druk als gevolg van een lage vraag en lage prijzen. Ook de integratie van de Europese energiemarkt gaat minder voortvarend dan voorzien en gewenst. De elektriciteitsprijs op de Nederlandse markt is laag als gevolg van een overschot aan productiecapaciteit in zowel Nederland als Duitsland. Ook de lage CO2-emissieprijs is hier debet aan. Dit heeft een drukkend effect op de inkomsten en daarmee op de mogelijkheden om te investeren in nieuwe duurzame productiecapaciteit. Op de consumentenmarkt wordt vaker gewisseld van energieleverancier. Ook wekken consumenten steeds vaker zelf (decentraal) energie op. Ontwikkelingen waar we niet tegen zijn, maar die we mede vorm willen geven.

Samen werken aan oplossingen

We zoeken actief het gesprek met stakeholders om samen te kunnen werken aan oplossingen.

  • We zoeken en onderhouden contact met beleidsmakers, politici, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Zo zijn we nauw betrokken bij het Energieakkoord: de basis voor de duurzaamheidsdoelstellingen en het energiebeleid voor de komende jaren.
  • We zijn actief betrokken bij brancheorganisaties, zoals Energie-Nederland , de NVDE en de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA).
  • We betrekken de omwonenden van projecten en bedrijven actief bij duurzaamheidsvraagstukken en projecten. Succesvolle voorbeelden hiervan zijn de realisatie van het Prinses Alexia Windpark en Windpark Wieringermeer.

Stakeholdermanagement- wat komt er kijken bij de aanleg van een warmtenetwerk als Noorderwarmte?