Nieuws | 18-09-2008 | 11:00 AM

Liander nieuwe naam Continuon Netbeheer

Continuon Netbeheer gaat vanaf medio november verder onder de naam Liander. De nieuwe naam vloeit voort uit de organisatorische splitsing van Nuon in een productie- en leveringsbedrijf - dat de naam Nuon zal blijven voeren - en een netwerkbedrijf.

De regionale netbeheerder Liander vormt de kern van het nieuwe netwerkbedrijf dat Alliander gaat heten. Onder Alliander vallen ook Liandon dat zich richt op aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren en Liandyn (nu Dynamicom) dat actief is in de markt voor verlichting van de openbare ruimte.

Over Alliander

Alliander telt ruim 5.000 medewerkers. Netbeheerder Liander heeft 2,7 miljoen klanten. Zij verzorgt als netbeheerder de aansluiting en het transport van gas en elektriciteit in de provincies Gelderland en Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland. Als brede netbeheerder heeft Liander vanaf 1 juli 2008 het eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten en voert zij het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van die netten zelf uit.

Liandon en Liandyn zijn gespecialiseerde dochterondernemingen van Alliander, die netwerk gerelateerde diensten leveren op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren, en verlichting van de openbare ruimte.

Meer informatie

Continuon Netbeheer
Woordvoering & Public Relations
Jaap Nieuwenhuis
Telefoon: 026 844 22 66
E-mail: woordvoering@continuon.nl