Nieuws | 18-03-2009 | 18:00 PM

Aandeelhouders akkoord met aanvullende investering in Nuon Magnum

De aandeelhouders van Nuon hebben het mandaat tot investering in de elektriciteitscentrale Nuon Magnum (fase 1) verruimd met EUR 300 miljoen. De aanvullende investering is nodig om de extra kosten als gevolg van het tijdelijk stilleggen van de bouw te financieren. De reden voor het stilleggen van de bouw is een vertraging in de vergunningprocedures. Deze goedkeuring werd verleend op 18 maart 2009 tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Amsterdam.

De verruiming van het mandaat is nodig om de kosten die zijn ontstaan door de opgelopen vertraging te financieren. Zo moeten de kosten voor het stoppen en later herstarten van de bouw worden betaald, zijn al onderdelen van de centrale in aanbouw en moet er compensatie plaatsvinden voor gederfde winst van de leveranciers.

In 2007 hebben de aandeelhouders een mandaat tot EUR 1,5 miljard afgegeven voor de bouw van het gasgestookte deel (fase 1) van Nuon Magnum, die wordt voorbereid op de inpassing van het multi-fuelgedeelte (fase 2). Met de flexibiliteit van verschillende brandstoffen kan de centrale beter inspelen op de markt en kunnen naast elektriciteit, ook andere producten worden geproduceerd zoals syngas en waterstof. Daardoor kan Nuon Magnum inspelen op het fluctuerend aanbod van windenergie. Met de centrale kunnen 2 miljoen huishoudens van stroom worden voorzien.