Nieuws | 09-04-2009 | 17:00 PM

Minister Economische Zaken akkoord met splitsingsplan Nuon

Op het splitsingsplan dat n.v. Nuon heeft ingediend in oktober 2008 is gisteren een akkoord gekomen van het Ministerie van Economische Zaken. Daarmee kan het bedrijf deze zomer juridisch splitsen in enerzijds een netwerkbedrijf (Alliander), waarbinnen een ‘brede’ netbeheerder is gevormd, en anderzijds een productie- en leveringsbedrijf (Nuon). Met deze juridische splitsing wordt voldaan aan de Wet Onafhankelijk Netbeheer (Won) en aan het Besluit Financieel Beheer Netbeheer, waarin staat dat het netwerkbedrijf tenminste 40% eigen vermogen moet hebben op datum van splitsing.

Door de splitsing ontstaan twee onafhankelijke, financieel gezonde bedrijven. De draagkracht van het netwerkbedrijf  Alliander wordt bevestigd door een solide A rating (S&P) en A2 (Moody's).  Nuon Power Generation B.V., onderdeel van het productie- en leveringsbedrijf Nuon blijft met een rating BBB+ (S&P) en A3 Credit Watch negative (Moody's) in staat om de benodigde investeringen in (duurzame) productiecapaciteit te doen.

In het splitsingsplan staat beschreven hoe de beide bedrijven de financiële ontvlechting vormgeven. Uitgangspunt is het creëren van twee financieel gezonde bedrijven met een evenwichtige financieringsstructuur. Daarbij is rekening gehouden met het feit dat het netwerkbedrijf in een gereguleerde omgeving opereert terwijl het productie- en leveringsbedrijf in de vrije markt opereert. De gekozen financieringsstructuur in het splitsingsplan doet recht aan de lange termijn investeringsbehoeften van beide bedrijven.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 6,1 miljard euro in 2008 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Sinds die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.