Nieuws | 10-06-2009 | 12:00 PM

Nuon maakt nieuw Endemol complex dubbel duurzaam

Nuon heeft een overeenkomst gesloten met Endemol om het nieuwe gebouw van de bekende televisieproducent te voorzien van stadswarmte en koude. Voor de koude wordt gebruikt gemaakt van het water uit de Ouderkerkerplas.

De koude van zo’n 5 à 6 graden Celsius wordt onttrokken aan het koude water onderuit de plas en afgegeven aan water in het distributienet. Dit koude water wordt vervolgens via het net naar het gebouw getransporteerd. Daar wordt het gebruikt voor de koeling van ruimtes, computers en servers.

De koudelevering levert een CO2-reductie op van meer dan 75% ten opzichte van koelmachines. Levering van stadswarmte betekent een CO2-reductie van 50%. Endemol realiseert hiermee een CO2-reductie van maar liefst 700.000 kg per jaar. Dat komt overeen met 4,4 miljoen niet-gereden autokilometers of een besparing van de jaarlijkse CO2-uitstoot van ongeveer 220 personenauto's!