Nieuws | 03-09-2009 | 12:00 PM

Nuon Magnum - Bouw hervat

Vandaag is de bouw van de multi-fuel centrale Nuon Magnum hervat. Nuon heeft alle vergunningen verkregen die nodig zijn om de bouw van de centrale op te starten. Nuon is blij de bouw te kunnen hervatten. De moderne, flexibele en efficiënte centrale levert een bijdrage in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening.

De vergunningen lagen de afgelopen zes weken ter inzage bij de provincie Groningen. De Raad van State heeft aangegeven dat een binnen deze termijn ingediend schorsingsverzoek weer is ingetrokken. Dit betekent dat het bouwproces nu kan worden opgestart.

Nuon Magnum wordt gebouwd in de Groningse Eemshaven. De centrale heeft een capaciteit van circa 1.200 MW, genoeg om meer dan 2 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien. Aangezien Nuon Magnum elektriciteit kan opwekken uit gas, biomassa en kolen wordt onze afhankelijkheid van één type brandstof verkleind. De centrale levert dus een aanzienlijke bijdrage aan de voorzieningszekerheid in Nederland. Bovendien biedt de vergassingstechnologie de mogelijkheid flexibel in te spelen op het wisselend aanbod van bijvoorbeeld windenergie.