Nieuws | 03-02-2009 | 12:00 PM

Nuon Magnum uitgekozen als investeringsproject EU

Vorige week is bekendgemaakt dat de Europese Commissie 3,5 miljard euro heeft bestemd voor energie-investeringen. Dit geld maakt deel uit van een bedrag van 5 miljard euro aan niet uitgegeven geld uit de EU-begroting. Nederland krijgt daarvan onder andere 250 miljoen euro voor drie CO2-opslag (CCS) demonstratieprojecten. Een deel van dat geld wordt toebedeeld aan Nuon Magnum, de nieuwe centrale die Nuon gaat bouwen in Eemshaven.

In de Magnum-centrale gaat Nuon gebruikmaken van de techniek van kolenvergassing, waarbij brandstoffen eerst worden vergast tot synthetisch gas. Dit is een van de meest flexibele en schone manieren om elektriciteit op te wekken uit vaste en/of vloeibare brandstoffen. Kolenvergassing is een bewezen, innovatieve technologie.

Nuon ziet het toebedelen van dit bedrag als een goede aanmoediging en positief voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten op het gebied van CO2-afvang en -opslag.

Over de verdeling van het budget en de voorwaarden is nog niets bekend. De lidstaten moeten eerst nog toestemming geven.