Persbericht | 07-05-2009 | 09:00 AM

Nuon ontwikkelt nieuw windpark op de Noordzee

Nuon wil de ontwikkeling van een windpark op 24 kilometer uit de kust voor Zuid-Holland realiseren. Nuon ziet windenergie als een van haar belangrijke speerpunten naast energiebesparing en het schoner maken van de energieproductie uit fossiele brandstof. De bouw van dit windpark past in de ambitie van Nuon om, met toekomstig partner Vattenfall, nummer 1 op het gebied van wind op zee in Europa te zijn.

Nuon is al sinds 2005 bezig met de voorbereidingen. Het windpark met een capaciteit van circa 340 MW zal Beaufort gaan heten.

Door te investeren in windenergie, ondersteunt Nuon de doelstelling van het kabinet om 6000 MW op zee te realiseren uiterlijk in 2020. Nuon heeft de intentie om voor 2015 totaal 1400 MW aan windenergie te ontwikkelen en verwacht op korte termijn een vergunning te krijgen van Rijkswaterstaat voor de bouw van het windpark. Nuon meent bovendien met de plannen goede kans te maken op verkrijging van de noodzakelijke subsidie in het kader van de SDE-regeling. Het Ministerie van Economische Zaken zal de nadere criteria hiervoor binnenkort bekend maken.

Nuon exploiteert al sinds 2007, samen met Shell, het eerste Nederlandse offshore windpark voor de kust bij Egmond aan Zee en is daarmee een van de meest ervaren Nederlandse partijen op het gebied van wind op zee.

Over Nuon

Nuon is een ambitieuze energieonderneming die met ruim 10.000 medewerkers meer dan 3 miljoen consumenten en organisaties bedient in Nederland, België en Duitsland. Nuon produceert, transporteert en levert elektriciteit, gas, warmte en koude, en handelt in energie op de belangrijke internationale markten. Ook biedt Nuon aanvullende diensten en technische innovaties aan bedrijven en consumenten. Nuon streeft daarbij naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening.

Met een omzet van 6,1 miljard euro in 2008 heeft Nuon een vooraanstaande positie in de Nederlandse energiemarkt. De aandelen zijn in handen van lokale en regionale overheden.

Nuon heeft met ingang van 1 juli 2008 het bedrijf organisatorisch gesplitst in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf. Sinds die datum functioneren beide ondernemingen operationeel zelfstandig onder een financiële holding en onder een gezamenlijke Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Meer informatie

Nuon Mediarelaties
E-mail: mediarelaties@nuon.com


Nuon levert gas, stroom, warmte en koude aan ruim 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties in Nederland en België. Wij helpen onze klanten om hun energieverbruik te beperken. Via energiebesparing, zonne-energie en isolatie dragen onze klanten bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Wij zetten in op energie besparen en werken daarnaast aan duurzame energie oplossingen zoals windparken en biomassa bijstook.

Energieleverancier Nuon is onderdeel van Vattenfall, een van de grootste elektriciteitsproducenten en de grootste warmteproducent van Europa. Een betrouwbare, duurzame en zo schoon mogelijke energielevering staat daarbij centraal.