Nieuws | 06-02-2009 | 11:30 AM

Nuon steunt plannen Noord Nederland voor bijdrage klimaatbeleid

"Met Nuon Magnum kunnen we grote stappen zetten met de grootschalige afvang van CO2." Doede Vierstra, CFO van Nuon, was aanwezig bij de uitreiking van een plan van aanpak hierover aan de ministers Cramer (VROM) en Van der Hoeven (EZ).

Noord Nederland wil een belangrijke bijdrage leveren aan het nationale klimaatbeleid. Onder andere door het organiseren van grootschalige afvang en opslag van CO2 in Noord Nederland. Nuon is een van de samenwerkende partijen aan dit plan van aanpak.

Afvangen CO2 bij Nuon Magnum

Nuon wil in de nieuw te bouwen Magnum-centrale in de Eemshaven starten met het afvangen van CO2. Noord-Nederland is de ideale locatie voor ondergrondse opslag van CO2. Dit vanwege de opslagcapaciteit van de lege gasvelden. Deze manier van werken betekent een besparing van 2 tot 2,5 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is te vergelijken met de uitstoot van zo'n 1 miljoen auto's per jaar.

Plan van aanpak

Kijk voor het plan van aanpak op de website van de provincie Groningen: Grootschalige afvang en opslag van CO2 in Noord Nederland