Nieuws | 16-12-2010 | 15:00 PM

Beslissingen over desinvesteringen voor Nuon

Vattenfall heeft in het najaar van 2010 de nieuwe strategische richting voor de Vattenfall Group bekend gemaakt. Een van de belangrijkste elementen van deze nieuwe strategische richting is een sterke focus op de kernmarkten en kernactiviteiten.

Vattenfall wil financiële flexibiliteit creëren voor de noodzakelijke investeringen om de CO2-uitstoot te verminderen. In lijn hiermee is het besluit genomen om te beginnen met de voorbereiding van de potentiële verkoop van de Belgische activiteiten en de activiteiten van Exploratie en Productie (E&P).