Nieuws | 08-06-2010 | 15:00 PM

Bouw windpark Oom Kees in Wieringermeer gestart

Afgelopen week is met het slaan van de eerste heipaal, de bouw van windpark Oom Kees gestart. Dit kleine windpark van Nuon in de Wieringermeer bestaat uit twee turbines met elk een vermogen van 3 MW.

Voor de twee turbines wordt eerst een betonnen fundering gemaakt. Naar verwachting is de fundering eind juli gereed. Vervolgens kan na de bouwvakantie dan gestart worden met het installeren van de windmolens zelf. Aan het einde van het jaar zullen de molens dan stroom gaan leveren.

De twee windmolens vormen de verbinding tussen de twee huidige lijnopstellingen van het windpark Waterkaaptocht. De verwachte productie voor dit windpark bedraagt 15.000.000 kWh per jaar. Uitgaande van een gemiddeld verbruik van 3400 kWh per huishouden per jaar, levert dit park groene stroom voor zo’n 4411 huishoudens.

Windpark Oom Kees is een gezamenlijk project van Nuon en zeven agrariërs. In de Wieringermeer heeft Nuon al samen met 27 agrariërs ruim 60 MW opgesteld aan windenergie.