Nieuws | 09-12-2010 | 15:00 PM

Eerste deel uitbreiding gasopslag Epe in gebruik genomen

Op haar gasopslaglocatie in het Duitse Epe heeft Nuon, onderdeel van de Vattenfall Group, het eerste gedeelte van de uitbreiding van haar gasopslagfaciliteiten in gebruik genomen. Na ingebruikname is de capaciteit met circa 40 miljoen m3 aardgas toegenomen naar 180 miljoen m3. Na afronding van de gehele uitbreiding is naar verwachting de opslagcapaciteit verdubbeld naar 280 miljoen m3. De totale opslagcapaciteit is groter dan eerder ingeschat. Het verschil wordt met name gerealiseerd door de inzet van nieuwe compressietechnieken. Nuon verwacht dat de volledige uitbreiding eind 2011 operationeel is.

Meer flexibiliteit

Nuon beschikt met de uitbreiding over meer flexibiliteit om in te spelen op dagelijkse schommelingen in vraag en aanbod op de gasmarkt. Nuon beschikte al over een capaciteit van 140 miljoen m3 in Epe, welke is bedoeld om pieken in de vraag naar gas op te vangen. De opslag van het gas vindt op 1.200 meter onder de grond plaats in cavernes die zijn ontstaan door eerdere zoutwinning. Naast inzet voor de Nederlandse markt, kan er via deze faciliteit ook gas van en naar Duitsland worden getransporteerd. Met de uitbreiding in Epe bouwt Nuon haar positie op de gasmarkt verder uit.