Nieuws | 26-05-2010 | 11:00 AM

Europese Commissie akkoord met subsidie proef CO2-afvang Buggenum

De Europese Commissie heeft de Nederlandse autoriteiten toestemming gegeven een subsidie van 10 miljoen euro toe te kennen aan Nuon voor het proef project CO2 afvang in Buggenum.

De Europese Commissie moedigt de ontwikkeling van afvang van CO2 aan omdat dit een bijdrage levert aan het halen van de milieudoelstellingen die de EU tegen 2020 wil halen.

Met de proef in Buggenum wil Nuon de technologie van CO2-afvang voor verbranding geschikt maken voor de energiesector en het proces optimaliseren. De opgedane kennis en ervaring gebruikt Nuon om CO2 afvang op grote schaal te realiseren bij de Magnum centrale die wordt gebouwd in de Eemshaven. Dit project past binnen de strategie van Nuon om het opwekken van energie duurzamer te maken.

De voorbereidingen voor het CO2-afvang project in Buggenum zijn in volle gang. Naar verwachting neemt Nuon in augustus dit jaar de afvanginstallatie in gebruik en start de proef.