Nieuws | 30-08-2010 | 10:34 AM

Nieuwe gascentrale in Diemen met warmteleiding onder IJmeer naar Almere

Nuon gaat een nieuwe gascentrale bouwen naast haar bestaande elektriciteitscentrale in Diemen. Tegelijk wordt een warmtetransportleiding van Diemen naar Almere aangelegd om met de restwarmte uit de centrales huizen te verwarmen. De nieuwe STEG- (Stoom en Gas) centrale krijgt een vermogen van 435 megawatt elektriciteit en 260 megawatt warmte. Hiermee kunnen zo’n 750.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien.  Daarnaast zal de in Diemen geproduceerde warmte worden ingezet om in Amsterdam en Almere zo’n 25.000 huishoudens van warmte te voorzien. Met deze centrale ontstaat een bijzondere situatie. Door de combinatie van zowel warmte- als elektriciteitproductie wordt het milieu zo min mogelijk belast. Aparte CV-ketels of boilers in de woningen zijn overbodig, waardoor de warmtelevering een CO2-reductie van 50% oplevert. Feiten en cijfers
  • Vermogen nieuwe STEG (Stoom en Gas) centrale 435 megawatt elektriciteit en 260 megawatt warmte, operationeel vanaf eind 2012.
  • De combinatie voorziet 750.000 huishoudens van elektriciteit en 25.000 huishoudens van warmte.
  • De warmtetransportleiding is 8,5 kilometer lang en ligt 1,5 meter diep in de bodem onder het IJmeer, operationeel vanaf begin 2012.
  • Huidige centrale Diemen heeft een vermogen van 250 megawatt elektrisch en 180 megawatt warmte.