Nieuws | 01-03-2010 | 12:00 PM

Nuon biedt op SDE subsidie voor offshore windpark

Nuon heeft vandaag haar bieding ingediend voor de subsidie in het kader van de SDE-regeling voor windparken op zee. Nuon is in 2005 gestart met de voorbereidingen voor het windpark Beaufort (circa 340 MW) op 30 kilometer uit de kust voor Zuid-Holland. Nuon meent met dit project goede kans te maken op verkrijging van de noodzakelijke subsidie voor de realisatie van het windpark.

De SDE-regeling staat open voor partijen die beschikken over een Wbr-vergunning voor een windpark op het Nederlandse deel van de Noordzee. In november 2009 heeft Nuon deze vergunning verkregen. Rond de zomer zal door het ministerie van Economische Zaken bekend worden gemaakt welke projecten subsidie krijgen toegekend.

Door te investeren in windenergie, ondersteunt Nuon de doelstelling van het kabinet om 6000 MW op zee te realiseren uiterlijk in 2020. Nuon heeft de ambitie om voor 2020 in totaal 1400 MW aan windenergie te ontwikkelen.