Nieuws | 29-04-2010 | 17:00 PM

Nuon nieuwe naam voor WEOM

Met ingang van 1 mei wijzigt de naam van WEOM in Nuon. Wind Energie Ontwikkelings maatschappij, WEOM B.V., is al ruim tien jaar onderdeel van energiemaatschappij Nuon en ontwikkelt en beheert windparken in Nederland en België. De juridische entiteit wordt gewijzigd van WEOM B.V. in Nuon Wind Development B.V.

Aanvankelijk opereerde WEOM zelfstandig op de Europese windmarkt, maar in de loop van de tijd zijn de duurzame windactiviteiten van WEOM en Nuon steeds meer geïntegreerd. Begin 2007 zijn de windactiviteiten van Nuon en WEOM organisatorisch samengevoegd. In de naam van WEOM uitte dit zich in de in de toevoeging 'onderdeel van Nuon'.

De naamsbekendheid, uitstraling en praktische overwegingen hebben geleid tot het besluit om de naam WEOM te wijzigen en voortaan de naam Nuon te gebruiken voor alle windactiviteiten.