Nieuws | 14-12-2010 | 15:00 PM

Nuon verwijdert windpark Harry van den Kroonenberg

Nuon heeft besloten om het windpark Harry van den Kroonenberg af te breken. Het park staat sinds mei 2009 stil. Het windpark op de dijk langs de A6 in Flevoland was sinds 1997 in gebruik. In 13 jaar tijd heeft het park met 18 windmolens jaarlijks ruim 4.000 huishoudens van groene stroom voorzien. Het park heeft een CO2 besparing opgeleverd vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 35.000 auto’s die jaarlijks 20.000 km rijden.

Na het bliksemincident in mei 2009, waarbij een rotorblad van de molen afbrak, zijn de toekomstmogelijkheden voor dit park onderzocht. Uiteindelijk blijkt het niet haalbaar te zijn om de bladen van de turbines te vervangen noch om andere turbines op de bestaande funderingen te plaatsen. Daarom worden de windmolens en de funderingen verwijderd. Nuon heeft aan de grondeigenaar aangegeven de wens te hebben om op dezelfde locatie een nieuw windpark te ontwikkelen.

Recyclen

Zodra de vereiste sloopvergunning is verkregen, start Nuon de werkzaamheden voor het verwijderen van de windturbines. De windmolens worden ter plekke gedemonteerd, verwerkt en afgevoerd. Bijna alle materialen van de windmolens worden gerecycled. Waarschijnlijk starten de werkzaamheden in februari en zijn deze in juni afgerond.