Nieuws | 12-02-2010 | 11:00 AM

Nuon ziet af van belang in Britse gasvelden

Nuon trekt zich terug uit de aangekondigde deelname in de Britse gasvelden van Venture Production PLC. De deelname werd in juni 2009 aangekondigd en omvatte 1,4 mrd m3 aardgas. Nadat er eenzijdige wijzigingen in de voorwaarden voor de deelname zijn gemaakt door Venture, wilde Nuon van deelname afzien.

Deze positie heeft geleid tot een geschil en tot een gang naar de Britse rechter door Venture. Deze heeft op 10 februari 2010 bevestigd dat de gewijzigde voorwaarden de positie van Nuon zodanig benadelen dat kan worden afgezien van deelname.

Het opbouwen van een sterke positie in de gasmarkt is een van de speerpunten van Nuon de komende jaren. Aankoop van of deelname aan projecten wordt daarom kritisch bekeken. Nuon oriënteert zich op nieuwe mogelijkheden.

Nuon versterkt haar positie op de gasmarkt onder andere door deelname in diverse gasvelden. Zo nam zij in juni 2008 een belang van 100% in de aandelen in Burlington en verwierf zo belangen in 35 gasvelden. De belangen in twee van deze gasvelden zijn in 2009 uitgebreid.