Nieuws | 13-05-2011 | 15:24 PM

Decharge verleend aan Raad van Commissarissen Nuon Energy N.V.

Op vrijdag 13 maart 2011 heeft op de Spaklerweg bij Nuon de Algemene Aandeelhoudersvergadering (AvA) plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering zijn alle voorgelegde besluiten, waaronder de vaststelling van de jaarrekening, door de aandeelhouders aangenomen. Na de stemming is met meerderheid van stemmen (50,94%)  decharge verleend aan de Raad van Commissarissen. Een groot deel van de aandeelhouders (49,06%) heeft echter onvrede geuit met betrekking tot het proces rondom de totstandkoming van het salaris van Huib Morelisse, CEO van Nuon. De aandeelhouders zijn hier destijds niet bij betrokken. De RvC heeft tijdens de vergadering aangegeven dat ze de procesgang betreurt. De relatie met de aandeelhouders is van groot belang voor Nuon.

Op vrijdag 13 maart 2011 heeft op de Spaklerweg bij Nuon de Algemene Aandeelhoudersvergadering (AvA) plaatsgevonden.

Statement 1: Alle besluiten goedgekeurd door aandeelhouders Nuon. (geen meerderheid voor decharge)

Tijdens deze vergadering zijn alle voorgelegde besluiten, waaronder de vaststelling van de jaarrekening, door de aandeelhouders aangenomen. Een deel van de aandeelhouders (….) heeft echter onvrede geuit met betrekking tot het proces rondom de totstandkoming van het salaris van Huib Morelisse, CEO van Nuon. De aandeelhouders zijn hier destijds niet bij betrokken. Tijdens de vergadering hebben deze aandeelhouders tegen decharge van de Raad van Commissarissen (RvC) gestemd. De RvC heeft tijdens de vergadering aangegeven dat ze de procesgang betreurt. De relatie met de aandeelhouders is van groot belang voor Nuon. Na de stemming is met meerderheid van stemmen (….%) decharge verleent aan de RvC.