Nieuws | 15-02-2011 | 09:34 AM

Ontmanteling windpark begonnen

Meer informatie over de ontmanteling van windpark Harry van den Kroonenberg en de toekomst van windenergie op de dijk langs de A6: klik hier [caption id="attachment_974" align="aligncenter" width="480" caption="De gondel en de wieken staan aan de grond. Hierna worden de onderdelen uit elkaar gehaald. Zoveel mogelijk materialen worden gerecycled."]
[/caption]

De wieken en gondel leggen de laatste meters naar de grond af
[caption id="attachment_980" align="aligncenter" width="480" caption="Windpark Harry gaat de lucht in"]Nuon start ontmanteling windpark langs A6[/caption] Ontmanteling windpark
Nuon start ontmanteling windpark langs A6
Ontmanteling windpark langs A6
Nuon start ontmanteling windpark langs A6