Nieuws | 08-04-2011 | 09:26 AM

Tarieven omhoog vanaf 1 juli 2011

Nuon voorziet een tariefsverhoging per 1 juli 2011. De exacte nieuwe tarieven zijn nog niet bekend, maar de inkoopprijzen voor energie zijn in de afgelopen maanden flink gestegen. Op jaarbasis is een gemiddeld huishouden 110 euro duurder uit. Dat komt door een forse stijging van de gasprijs, met ongeveer 16 procent, en een prijsstijging van circa 4 procent voor stroom. Deze werken vanaf juli 2011 door in de prijzen die de consument betaalt voor stroom en gas. De tariefsverhoging zal gelden voor consumenten én kleinzakelijke klanten met flexibele contracten. Voor klanten met een vast prijscontract verandert niets. De inkoopprijzen van gas, steenkool en olie stijgen al een tijdje door de aantrekkende wereldeconomie. Dit soort ontwikkelingen werkt altijd met vertraging door. De consumentenprijzen voor elektriciteit en gas worden twee keer per jaar aangepast, op 1 januari en 1 juli. De exacte stijging is nog niet te berekenen, maar Nuon beseft ook dat mensen tijdig willen weten waar ze financieel aan toe zijn. Omdat een tariefstijging vrijwel onvermijdelijk is, heeft Nuon ervoor gekozen deze nu al te melden. In juni publiceert Nuon de definitieve tarieven.