Nieuws | 27-04-2011 | 11:00 AM

Volledige uitbreiding gasopslag Epe in gebruik genomen

In het Duitse Epe heeft Nuon het laatste gedeelte van de uitbreiding van haar gasopslagfaciliteit in gebruik genomen. In december 2010 werd het eerste gedeelte van de uitbreiding, een caverne met een opslagcapaciteit van circa 40 miljoen m3 aardgas, al in gebruik genomen. De overige twee cavernes hebben een opslagcapaciteit van circa 70 miljoen m3 aardgas. Hiermee komt de totale opslagcapaciteit in Epe op ongeveer 280 miljoen m3 aardgas.

Ook zijn twee hypermoderne compressoren op de gasopslaglocatie geïnstalleerd. Deze compressoren maken het mogelijk om sneller gas te injecteren in de opslag en het er sneller uit te halen. Er gaat minder aardgas verloren ten opzichte van minder moderne compressoren.

Vraag en aanbod

Nuon kan met de extra opslagcapaciteit en de nieuwe compressoren beter inspelen op dagelijkse schommelingen in vraag en aanbod op de gasmarkt. Zo kunnen bijvoorbeeld pieken in de vraag naar gas worden opgevangen.
Project Aantal
cavernes
Opslag-
capaciteit
In bedrijf
name
Epe fase 1 4 170 miljoen m3 januari '07
Epe fase 2
deel 1
1 40 miljoen m3 december '10
Epe fase 2
deel 2
2 70 miljoen m3 april '11
Aansluiting op
Duitse net
    juni '09