Nieuws | 29-11-2011 | 11:52 AM

Warmtetransportleiding Diemen bereikt Almere

Na maandenlange werkzaamheden op het water van het IJmeer, gestart dit jaar vanuit Diemen, heeft de warmtetransportleiding Almere bereikt. Afgelopen weekend werden de laatste stukken aan elkaar gelast op een speciaal daarvoor ontworpen ponton. Om de verbinding te kunnen maken aan de kant van Almere moest Nuon nog de laatste boring uitvoeren onder de IJmeerdijk door. Achter de dijk ligt direct het nieuwe warmteoverdrachtstation. Het rode station is met een leveringscapaciteit van 180 MW het grootste warmteoverdrachtstation van Nederland. In de warmtewisselaars van het station wordt de warmte van het zeer hete water in de transportleiding overgebracht op het water dat circuleert in het stadswarmtenet van de gemeente Almere. De komende maanden werkt Nuon aan de afronding van de bouw. Onder meer worden leidingdelen vanaf de IJmeerdijk boring doorgelegd naar het warmteoverdrachtstation. De leidingen die het warmteoverdrachtstation koppelen aan het warmtenet in de wijken Almere Poort en Almere Stad zijn de afgelopen maanden al gemaakt en ingegraven. Naar verwachting zijn de warmtetransportleiding en het warmteoverdrachtstation begin mei 2012 volledig operationeel en wordt stadswarmte geleverd aan 11.000 woningen en bedrijven in Almere.