Nieuws | 18-08-2011 | 08:56 AM

Weer warmte en warm kraanwater voor Almere Poort

Inwoners van Almere Poort hebben weer de beschikking over warm kraanwater en warmte na een aangekondigde warmte-onderbreking. De duur van de warmte-onderbreking was echter langer dan voorzien. Oorzaak waren technische complicaties bij het lassen van nieuwe pijpleidingen. Nuon herstelde de warmtevoorziening gisteren rond middernacht. Veiligheidsredenen Door warmtetransportleidingen stroomt water met een temperatuur van tussen de 90 en 110 graden Celsius. Het water staat ook onder een zeer hoge druk. Om de veiligheid te garanderen dienen lasnaden in deze leidingen daarom aan zeer hoge veiligheidseisen te voldoen. De gisteren aangebrachte lasnaden voldeden hieraan niet. Nadat de lasnaden waren versterkt voldeden deze wel aan alle eisen. Dit nam echter meer tijd in beslag dan verwacht. Vervolgens werden stapsgewijs de 5000 aansluitingen weer van warmte voorzien. Uitgevoerde werkzaamheden Tijdens de werkzaamheden werden warmtetransportleidingen gekoppeld aan het nieuw gebouwde warmteoverdrachtstation in Almere Poort. Voor de uitvoer van de werkzaamheden moest het warmtenetwerk vrij zijn van druk. Hierdoor werd tijdelijk geen warmte getransporteerd naar Almere Poort. De levering aan de rest van Almere ondervond geen hinder.