Nieuws | 11-10-2012 | 15:43 PM

Dakdelers in Amsterdam gaan belastingvrij zonnestroom opwekken

Drie Verenigingen van Eigenaars starten donderdag 11 oktober met het eenvoudiger opwekken van zonnestroom. Steun van de gemeente Amsterdam maakt dit mogelijk. De energiewetgeving zegt dat onder één gedeeld dak met zonnepanelen de stroom alleen per woning mag worden verdeeld als naar elke woning een kabel wordt getrokken. Als dat niet gebeurt, moet er belasting worden betaald over de zelf opgewekte energie. Amsterdam vindt dat daarmee het lokaal opwekken van schone energie nodeloos ingewikkeld wordt gemaakt.

Drie Verenigingen van Eigenaars (VvE's) starten donderdag 11 oktober samen met de gemeente Amsterdam, netwerkbeheerder Liander en energieleverancier Nuon een proefproject waarbij de opgewekte zonnestroom ‘virtueel' wordt verdeeld over de woningen. "Met deze proef stellen we de ongelijkheid in de huidige energiewetgeving aan de kaak," aldus verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest, "zowel wij als de energiebedrijven willen weten waar we aan toe zijn. Veel partijen als VvE's willen wel zonnepanelen op hun dak, maar dat is alleen aantrekkelijk als voor alle deelnemende bewoners het fiscale voordeel geldt." Volgens de regelgeving van het Rijk mag zonnestroom die wordt opgewekt op een gedeeld dak alleen belastingvrij worden verdeeld als die stroom ook echt fysiek naar de verschillende meterkasten gaat. In Amsterdam worden vrijwel alle daken gedeeld door verschillende woningen. Daardoor moet vanaf het dak naar elke woning in dit complex een elektriciteitskabel worden getrokken. Dat is niet alleen erg duur, maar ook heel lastig en omslachtig. Deze wetgeving is daardoor een forse belemmering voor de toepassing van zonnestroom op daken. De gemeente Amsterdam, Nuon en Liander hebben daarom gezamenlijk gezocht naar een manier om de VvE en haar bewoners toch het belastingvoordeel te gunnen, door de opgewekte stroom ‘virtueel' te verdelen over de bewoners.

Salderen

Door te ‘salderen' kan de opgewekte zonnestroom volledig worden verrekend met het energieverbruik van de huishoudens onder het dak. Zo kunnen zij onder dezelfde voorwaarden als iemand in een eengezinswoning zelf schone energie opwekken. De verschuldigde energiebelasting wordt in afwachting van nieuwe wetgeving voor de duur van het experiment betaald door de gemeente Amsterdam. Daardoor kan zonnestroom ook kostendekkend worden opgewekt op een gedeeld dak. Nuon doet mee aan de pilot omdat zij een groeiende vraag ziet onder haar klanten om zelf elektriciteit op te wekken. Als energieexpert denkt Nuon daarom graag mee over oplossingen voor klanten zonder eigen dak. Deze pilot helpt om in kaart te brengen hoe een toekomstbestendige nationale regeling vormgegeven kan worden.

Niet langer wachten op het Rijk

De Tweede Kamer heeft zich vorig jaar al uitgesproken als voorstander van belastingvrije opwek voor VvE's. Dit heeft nog niet geleid tot een werkbare nationale regeling. Amsterdam wacht deze stappen niet langer af, maar gaat nu samen met drie VvE's, netwerkbeheerder Liander en energieleverancier Nuon aan de slag om dit concreet mogelijk te maken voor VvE's. Wethouder van Poelgeest: "Als kamerlid heeft Diederik Samsom een wetsvoorstel gemaakt om zonnestroom op gedeelde daken te vereenvoudigen. Ik hoop dat de onderhandelaar Samsom dat voorstel ook kent."

VvE's

Na een selectie uit een grote groep VvE's zijn er drie geselecteerd voor deze proef. Deze VvE's hebben zelf totaal zo'n €130.000,- geïnvesteerd. Daarvoor zijn zonnestroominstallaties met inmiddels circa 330 hoogrenderende zonnepanelen op de drie daken geïnstalleerd. De installaties zijn aangesloten achter de gemeenschappelijke elektriciteitsmeter van de VvE. Hierbij wordt alle opgewekte energie die niet direct wordt gebruikt door de VvE verdeeld over alle deelnemende eigenaren in het complex