Nieuws | 10-12-2012 | 10:05 AM

Duurzame koude en stadswarmte voor nieuwe wijk Houthaven

Vandaag stemde het dagelijks bestuur van stadsdeel West in met de ondertekening van de overeenkomst met Westpoort Warmte (joint-venture Nuon Warmte en de gemeente Amsterdam) om de nieuwe, klimaatneutrale wijk Houthaven aan te sluiten op duurzame verwarming en koeling van Westpoort Warmte (WPW). Het gaat om een investering van WPW van 26 miljoen euro. Het is voor het eerst dat de combinatie van stadswarmte en comfortkoeling met koude uit oppervlaktewater op een dergelijk grote schaal in een wijk wordt toegepast.

De Houthaven is een voorbeeldproject voor de ambitie van Amsterdam om 100% klimaatneutraal te bouwen. Om dit te bereiken is een veelbelovend pakket aan energiebesparende en duurzaamheidmaatregelen opgesteld, bestaande uit duurzaam casco, duurzame verwarming en koeling, en voor de elektriciteit zonnepanelen of windwokkels op het gebouw.

100% klimaatneutraal

Portefeuillehouder Dirk de Jager: "Met de overeenkomst voor deze unieke combinatie van stadswarmte en comfortkoeling met koude uit oppervlaktewater is een grote stap gemaakt naar ons doel om tot een 100% klimaatneutrale nieuwe Amsterdamse wijk te komen”. Stadswarmte en comfortkoeling levert een CO2 reductie op van 80% op de warmte- en koudevraag. Dit is een CO2 reductie van 40% op het totale energieverbruik van een woning. Op de dag van de duurzaamheid, woensdag 10 oktober jl., heeft het Amsterdamse stadwarmtenetwerk van WPW de Best Practice award gekregen. Volgens de jury levert WPW de beste combinatie in de praktijk van CO2-reductie, aandeel duurzame warmte, innovatie en uitbreiding.

Comfortkoeling

De behoefte aan koeling neemt steeds meer toe omdat de temperatuur in nieuwbouwwoningen in de zomer aardig kan oplopen. Daarom biedt WPW naast stadswarmte ook duurzame comfortkoeling aan. Dit is een koeloplossing van koude bodembronnen gekoppeld aan koude uit oppervlaktewater. Via wisselaars wordt in het voorjaar, de winter en het najaar de koude van het oppervlaktewater van het IJ opgeslagen in watervoerende lagen in de bodem. Tijdens de warme zomerdagen wordt deze koude weer opgepompt uit de bodem en afgegeven aan de woningen. Door koude uit oppervlaktewater te onttrekken zijn drycoolers op daken niet meer nodig. Hierdoor komt er meer dakoppervlak beschikbaar voor het plaatsen van zonnepanelen, groene daken en dakterrassen. Daarnaast is het onttrekken van koude uit oppervlaktewater een duurzamer systeem dan drycoolers, omdat minder energie nodig is om koude op te slaan in de bodem.