Nieuws | 10-12-2012 | 11:02 AM

Eerste Nuon-windmolens in Zeewolde leveren stroom

De eerste zes windmolens van het windpark De Zuidlob in Zeewolde leverden vandaag de eerste stroom. Nuon bouwt in Zeewolde een windpark dat bestaat uit 36 windmolens van totaal 122 MW. Dat betekent in de toekomst stroom voor 88.000 huishoudens.

Het windpark is nog volop in aanbouw en bestaat uit drie lijnen. Op dit moment zijn de eerste 19 windmolens gereed. Daarvan zijn de eerste zes nu aangesloten op het elektriciteitsnet. De bouw verloopt voorspoedig en de verwachting is dat alle windmolens overeind staan voor het einde van dit jaar. Eén voor één zullen de overige molens ook stroom gaan leveren. Voordat het windpark echt in bedrijf wordt genomen, volgt een periode van verdere inbedrijfstelling, testen en optimalisatie. Het windpark De Zuidlob is één van de grootste windparken op land van Nederland. Ook de windmolens zelf zijn een stuk groter dan de overige windmolens in de omgeving. De mast van de molens is  100 meter hoog.  Als daar de rotorbladen (wieken)  bij opgeteld worden, komt een molen maar liefst tot een hoogte van 150 meter.