Nieuws | 21-12-2012 | 13:50 PM

Nuon en Heliomare verbeteren arbeidsmarktpositie voor mensen met arbeidsbeperking

Nuon en Heliomare tekenden vandaag een intentieverklaring om de komende drie jaar gezamenlijk de arbeidsmarktpositie van mensen met een arbeidsbeperking te verbeteren.

De overeenkomst houdt in dat Heliomare concrete scholingsmogelijkheden aanbiedt en Nuon de werkervaringsplekken of arbeidsplaatsen. Per jaar worden nadere afspraken gemaakt over aantallen deelnemers, planning, selectie- en wervingsprocedures, het onderwijsprogramma en begeleiding op en rondom de werkplek. 

Step2work

Heliomare verzorgt (onder andere) scholing voor jongeren die door hun fysieke of mentale beperking niet in staat zijn regulier beroepsonderwijs te volgen. Via arbeidsbemiddeling wordt er vervolgens een passende baan voor hen gezocht. Dit sluit aan bij het Step2Work programma van Nuon. 

Talenten benutten

Sinds 2006 hebben meer dan 300 jongeren de kans gekregen om bij Nuon werkervaring op te doen en een beroepsopleiding te volgen. De laatste drie jaar is specifiek aandacht besteed aan de instroom van deelnemers met een arbeidsbeperking. Nuon wil de opengedane kennis en ervaring voor de instroom van deze groepen verder versterken in samenwerking met Heliomare. Hierbij is het uitgangspunt dat ieders talenten benut worden en dat de deelnemers op termijn kunnen instromen als volwaardig werknemer binnen of buiten Nuon.