Nieuws | 30-10-2012 | 13:25 PM

Nuon over regeerakkoord 2012

We hebben met interesse kennis genomen van het kersverse regeerakkoord. Nuon/Vattenfall is positief over het feit dat onze regering zichzelf ambitieuze plannen in het vooruitzicht heeft gesteld. Het is een hele prestatie dat er op zo’n korte termijn een regeerakkoord ligt met een veelbelovende energieparagraaf met handvatten voor een stabiel, toekomstbestendig energiebeleid. Dit getuigt van realisme ten aanzien van de maatregelen die genomen moeten worden om de economische crisis het hoofd te bieden. Wij staan klaar om gezamenlijk invulling te geven aan dit energiebeleid om op een duurzame manier uit deze crisis te komen.

De verhoging van het aandeel duurzaam naar 16%, juichen we toe. Deze ambitie onderschrijft de noodzaak en hopelijk ook de urgentie om snel te komen tot een stabiel energiebeleid. Zodat de energiemarkt zekerheid op lange termijn krijgt.

Windenergie

Ten aanzien van grootschalige duurzame productie, zien wij vooral kansen voor windenergie. Zowel op land als op zee. De ontwikkeling van windparken op zee biedt kansen voor de Nederlandse offshore industrie. Wind op zee is weliswaar nog relatief kostbaar, maar alleen door grootschalige uitrol kan de noodzakelijke innovatie plaatsvinden en zullen de kosten dalen. S

DE+

Om de aangescherpte 2020 doelstelling tav duurzame productie te halen, kijkt Nuon uit naar een toekomstbestendige uitrol van de SDE+. Wat ons betreft ligt dit in harmonisatie met aangrenzende markten zoals Duitsland en UK. Wij zijn verheugd dat de noodzaak wordt gezien om het Nederlandse energiebeleid in internationale context te plaatsen. Nationale maatregelen zetten de Nederlandse energiemarkt op een achterstand.

Flexibele back up

In alle aandacht voor de ontwikkeling en groei van duurzame energie moeten we natuurlijk niet de rol van vooral gasgestookte elektriciteitscentrales uit het oog verliezen. Een flexibele back up is nodig om energie te leveren op het moment dat de wind niet waait of de zon niet schijnt. Het is dan ook van belang om in de huidige moeilijke marktomstandigheden de Nederlandse flexibele centrales in bedrijf te houden. Om zo op een betrouwbare manier de benodigde inpassing van duurzame productie nu en in de toekomst te kunnen garanderen.

Energiebesparing

We vinden het mooi om te zien dat energiebesparing prioriteit krijgt en via energiebedrijven wordt bevorderd. Wij hopen dat het breed gedragen Nationale Energiebesparingsfonds een rol kan spelen in de invulling van deze prioriteit.

Decentrale productie

De aandacht voor kleinschalige duurzame productie biedt nieuwe kansen voor mensen om zelf fiscaal aantrekkelijk duurzame energie te produceren. Nuon investeert op dit moment in pilots om deze nieuwe ontwikkeling op een goede manier een bijdrage te laten leveren aan de groei van duurzame energie.