Nieuws | 23-11-2012 | 09:54 AM

Onderzoek afgerond naar ongeval hoogspanningsinstallatie centrale Velsen

Het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de explosie in de hoogspanningsinstallatie van de Velsen-24 centrale op 12 september jl. is afgerond. Het aanbrengen van aarding op een onder spanning staand onderdeel zette een kettingreactie in gang die leidde tot de explosie. Nuon gaf na het incident opdracht voor dit onderzoek.

De explosie ontstond tijdens het vrijschakelen (spanningsloos maken) van de hoogspanningsinstallatie. In het proces van vrijschakelen werd de spanning niet van de installatie gehaald. Toen een medewerker daar vervolgens aarding op wilde aanbrengen veroorzaakte dat kortsluiting waarbij vonken ontstonden en er oliedampen vrijkwamen uit de schakelaar. Op dat moment trad het blusmiddel in werking. Omdat de deuren van de ruimte open bleven staan, kon het blusmiddel niet goed zijn werk doen. Door nieuwe zuurstof toevoer via de openstaande deuren veroorzaakte dit, in combinatie met de aanwezige oliedampen en vonken, een explosie.

Maatregelen

Nuon neemt maatregelen om herhaling van dit soort ongevallen te voorkomen. Ten eerste komt er een fysieke barrière die het een medewerker onmogelijk maakt om een aarding aan te brengen op de installatie als daar spanning op staat. Ten tweede krijgen de deuren van de installatieruimte een aanpassing waardoor ze altijd sluiten. Nuon onderzoekt of deze aanpassingen ook nodig zijn in haar andere centrales. Dit heeft vooral betrekking op oudere installaties. Nieuwsbericht: Ongeval Nuon centrale Velsen, 12 september 2012