Nieuws | 21-06-2012 | 11:07 AM

Positief besluit Nuon over participatie in warmtenet Nijmegen

Nuon heeft een positief besluit genomen over de participatie in het grootschalige warmtenet van de gemeente Nijmegen. Het gaat hier om een investeringsbesluit van 82 miljoen euro. De gemeente Nijmegen creëert samen met de provincie Gelderland, Netwerkbedrijf Alliander, Nuon en de Afvalverwerking Regio Nijmegen (ARN) een warmtenet. 

De restwarmte van de ARN zal gebruikt worden voor het verwarmen van 14.000 bestaande- en nieuwbouwwoningen en bedrijven in het gebied Waalfront en de Waalsprong.

Green Deal

Het warmtenet is een milieuvriendelijk systeem dat 70% minder CO2 uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met HR CV-ketels. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft in een onlangs gesloten Green Deal, 2,5 miljoen euro voor dit project ter beschikking gesteld.

Distributienet

Nuon zal het distributienet en alle aansluitleidingen naar de woningen en bedrijven in de Waalspong en Waalfront aanleggen en verrekent de in- en verkoop van warmte met de restwarmteleverancier ARN en alle afnemers. Nuon heeft op dit moment 3000 warmteklanten in dit gebied. Het warmtenet kan in 2015 in gebruik zijn.