Nieuws | 20-04-2012 | 09:49 AM

Stadswarmte Amsterdam steeds groener

Amsterdam heeft in 2011 opnieuw vooruitgang geboekt in de verduurzaming van haar stadswarmtenet. Dit meldt het CO2-verslag van Westpoort Warmte (een joint venture van Nuon en gemeente Amsterdam), verantwoordelijk voor de warmtelevering in noordwestelijk Amsterdam. De duurzame impuls kwam vooral door de samenwerking met het bedrijf Orgaworld. Dit bedrijf produceert 100% CO2-vrije warmte door vergisting van organisch afval van horeca en detailhandel en levert deze aan het warmtenet. 

Het leeuwendeel (66%) van de Amsterdamse warmte komt uit afvalverbranding door het Afval Energie Bedrijf. In 2011 werden als gevolg van de teruggang in de bouw minder woningen op stadswarmte aangesloten dan in het jaar daarvoor. Toch werd met ruim 2.000 nieuwe aansluitingen flink vooruitgang geboekt in de CO2-reductie, die uitkwam op bijna 18 miljoen kilo op jaarbasis. De aangesloten woningen hebben geen eigen HR-ketel nodig. Ten opzichte van het gebruik van HR-ketels betekent dit een CO2-reductie van 80%. Meer dan in voorgaande jaren werd het CO2-resultaat behaald door stadswarmte te leveren aan bestaande bouw in plaats van alleen aan nieuwbouw. Met name gebeurt dit bij renovatie van grotere wooncomplexen die al een centrale warmtevoorziening hebben. Westpoort Warmte realiseerde in 2011 40% van haar groei in dit bestaande bouwsegment. Westpoort Warmte is een samenwerking van Nuon Warmte met de gemeente Amsterdam. De joint venture levert restwarmte van het Afval Energie Bedrijf aan woningen en bedrijven in Amsterdam Westpoort, Nieuw-West en Noord. Eind 2011 had Westpoort Warmte 13.000 aangesloten woningequivalenten. Dit aantal zal naar verwachting stijgen naar 19.000 in 2020.