Nieuws | 21-12-2012 | 10:00 AM

SVP neemt warmteproductie Purmerend over van Nuon

Nuon, Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) en de gemeente Purmerend hebben een overeenkomst getekend over de warmteproductie in de gemeente vanaf 2014. Dit was nodig omdat de huidige warmteleveringsovereenkomst tussen Nuon en SVP afloopt per 31 december 2013. In de nieuwe overeenkomst is voorzien dat Nuon de huidige warmteovereenkomst verlengt tot 1 juli 2014 en dat SVP daarna haar warmte zelf gaat produceren.

Sinds 1988 produceert Nuon stadswarmte voor Stadsverwarming Purmerend. SVP levert de warmte vervolgens aan ongeveer 25.000 klanten in de gemeente. Nuon produceert de gevraagde warmte met een gasgestookte warmtekracht eenheid en een hulpwarmtecentrale (HWC). In het kader van de afgesloten overeenkomst zal SVP de HWC van Nuon overnemen. SVP zal in de toekomst zelf warmte produceren met behulp van een nieuwe biowarmtecentrale, de van Nuon overgenomen HWC en een nieuw te bouwen tweede HWC. Medio 2014 moeten de nieuwe centrales operationeel zijn. Website SVP Purmerend