Nieuws | 29-11-2012 | 09:59 AM

Vattenfall: prioriteit voor duurzame investeringen

Vattenfall presenteerde gisteren haar duurzame doelstellingen samen met nieuwe financiële doelstellingen. Beide zullen bepalend zijn voor de beslissingen die Vattenfall neemt in de komende jaren. Zodoende krijgen investeringen in nieuwe duurzame productiecapaciteit prioriteit.

Hierdoor moet de groei van duurzame productiecapaciteit binnen Vattenfall de gemiddelde groei in landen als Scandinavië, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië overtreffen. Naast investeren in nieuwe duurzame productiecapaciteit zijn er doelen vastgesteld voor CO2-reductie (van 94 mton in 2010 naar 65 mton in 2020) en zullen er concrete plannen komen voor energiebesparing zodra de EU richtlijn hierover is omgezet in nationale normen. De financiële doelstellingen zijn door de eigenaar van Vattenfall (de Zweedse staat) bijgesteld aangezien ze gebaseerd waren op de vooruitzichten uit 2006. Sindsdien is er veel gebeurd in de energiewereld: de ramp bij Fukushima, de daaruit voortvloeiende versnelde EnergieWende in Duitsland, de opkomst van schaliegas en dalende elektriciteitsprijzen als gevolg van de economische crisis. De nieuwe financiële doelen zijn hierop aangepast en daarmee realistischer.

Investeren daar waar het loont

Onder duurzame energie verstaat Vattenfall nog meer groei van windparken op zee en op land en biomassa bijstook. Deze investeringen moeten winstgevend zijn en zullen gedaan worden daar waar het het meest aantrekkelijk is. Het is daarom belangrijk dat de verbindingen tussen de verschillende energienetten in Europa beter worden. Zodat je duurzaam elektriciteit kunt produceren daar waar de omstandigheden (voor bijv. windkracht, aanvoer van biomassa) optimaal zijn, maar wel de hele Noordwest Europese energiemarkt ervan profiteert. Klik hier voor het persbericht van Vattenfall.