Nieuws | 31-01-2012 | 13:50 PM

Vergunning Nuon windpark Beaufort verlengd tot 2020

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is samen met de havenbedrijven van Amsterdam en Rotterdam en de windvergunninghouders (SSE Renewables, Eneco en RWE/Essent en Nuon,) overeen gekomen om de vergunningen te behouden voor de windparken op de Noordzee. Het nog te realiseren windpark Beaufort van Nuon is een van deze windparken. 

Nuon heeft in mei 2009 plannen aangekondigd voor een grootschalig windpark op de Noordzee. De vergunning voor windpark Beaufort was afgegeven tot 2012. Omdat de SDE-subsidie in 2010 werd verstrekt aan een ander partij, heeft Nuon de plannen voor dit windpark naar de toekomst geschoven. Want Nuon wil wel haar ambitieuze duurzame plannen realiseren. De verlenging van de vergunning is van belang omdat Nuon hiermee de toekomst voor dit nog te realiseren windpark hoopt te borgen.

Lees hier het persbericht op de website van de rijksoverheid.